CÁCH ĐIỀU KHIỂN NÚT BẤM CẦU TRỤC

CÁCH ĐIỀU KHIỂN NÚT BẤM CẦU TRỤC

– Luôn kiểm tra nút bấm trước khi sử dụng.

– Nhấn nút bấm một cách dứt khoát.

– Kiểm tra và sửa chữa ngay nếu nút bấm không đi theo hướng chỉ định.

– Phải bấm nút dừng trước khi muốn chuyển hướng di chuyển của cầu trục.

– Không được chuyển hướng di chuyển một cách đột ngột

– Sử dụng sai sẽ làm giảm tuổi thọ của cầu trục/ pa lăng.

Một bộ điều khiển pa lăng phổ biến

– Vệ sinh nút bấm thường xuyên. Nút bấm có thể không hoạt động nếu bị bám bụi bẩn.

– Không nhấp nhả liên tục.

– Đối với cầu trục 2 tốc độ, nút bấm được trang bị là 2 cấp tốc độ (nhấn nhẹ sử dụng tốc độ chậm, nhấn mạnh sử dụng tốc độ nhanh)

– Không được liên tục thay đổi từ tốc độ chậm sang tốc độ nhanh và ngược lại.

– Sử dụng đúng cách sẽ làm giảm khả năng gia tăng nhiệt độ của động cơ và độ mài mòn của công tắc từ.

– Treo nút bấm vào đúng nơi quy định khi sử dụng xong.


Cùng chủ đề?


CÁCH ĐIỀU KHIỂN NÚT BẤM CẦU TRỤC

CÁCH ĐIỀU KHIỂN NÚT BẤM CẦU TRỤC

– Luôn kiểm tra nút bấm trước khi sử dụng.

– Nhấn nút bấm một cách dứt khoát.

– Kiểm tra và sửa chữa ngay nếu nút bấm không đi theo hướng chỉ định.

– Phải bấm nút dừng trước khi muốn chuyển hướng di chuyển của cầu trục.

– Không được chuyển hướng di chuyển một cách đột ngột

– Sử dụng sai sẽ làm giảm tuổi thọ của cầu trục/ pa lăng.

– Vệ sinh nút bấm thường xuyên. Nút bấm có thể không hoạt động nếu bị bám bụi bẩn.

– Không nhấp nhả liên tục.

– Đối với cầu trục 2 tốc độ, nút bấm được trang bị là 2 cấp tốc độ (nhấn nhẹ sử dụng tốc độ chậm, nhấn mạnh sử dụng tốc độ nhanh)

– Không được liên tục thay đổi từ tốc độ chậm sang tốc độ nhanh và ngược lại.

– Sử dụng đúng cách sẽ làm giảm khả năng gia tăng nhiệt độ của động cơ và độ mài mòn của công tắc từ.

– Treo nút bấm vào đúng nơi quy định khi sử dụng xong.