S SERIES/ F SERIES – HITACHI CHAIN HOIST

PA LĂNG XÍCH ĐIỆN HITACHIS SERIES:

 

Tải trọng nâng (Tấn)1235
MODEL1S(H)2S(H)3S(H)5S(H)
Chiều cao nâng (Mét)3/6
Tốc độ nâng (Mét/phút)4.62.31.50.9
Công suất mô tơ nâng (kW)0.80.80.80.8
Tốc độ di chuyển ngang (Mét/phút)10.510.510.510.5
Công suất mô tơ ngang (kW)0.070.140.20.3
Thông số xích (ᴓmm x số nhánh)7.1 x 17.1 x 27.1 x 37.1 x 5

Download catalogue pa lăng xích điện HITACHI: Nhấp vào đây.

PA LĂNG XÍCH ĐIỆN HITACHI – F SERIES:

 

Tải trọng nâng (Tấn)1235
MODEL1F(H)2F(H)3F(H)5F(H)
Chiều cao nâng (Mét)3/6
Tốc độ nâng (Mét/phút)7.16.84.12.8
Công suất mô tơ nâng (kW)1.32.42.42.4
Tốc độ di chuyển ngang (Mét/phút)10.510.510.510.5
Công suất mô tơ ngang (kW)0.070.140.20.3
Thông số xích (ᴓmm x số nhánh)7.1 x 110 x 110 x 210 x 3

Download catalogue pa lăng xích điện HITACHI: Nhấp vào đây.