PALĂNG LÀ GÌ?

Palăng chủ yếu có 2 loại: pa lăng tay và pa lăng điện đươc sử dụng trong các công việc sửa chữa, lắp rắp. Đặc điểm của pa lăng là kết cấu nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ. Pa lăng thường được treo vào các dầm, giá chuyên dùng, tó (có 3 chân) hoặc treo vào xe con di chuyển trên đường treo một ray.

Palăng tay: Tùy theo bộ truyền có hai dạng kết cấu pa lăng xích kéo tay. Pa lăng trục vít và pa lăng bánh răng. Sức nâng tường khoảng 0.25 đến 5 tấn. Chiều cao nâng móc khoảng 3m.

Palăng điện: Ở những nơi khối lượng xếp dỡ nhiều, chiều cao nâng đòi hỏi tương đối lớn, người ta sử dụng pa lăng điện. Nó có thể sử dụng độc lập hoặc làm nhiệm vụ máy nâng trong các máy trục có nhiều chức năng hơn (cầu trục dầm đơn, cầu trục xoay…). Pa lăng điện có kết cấu hoàn chỉnh, sức nâng thường từ 1 đến 30 tấn, chiều cao nâng thường là 6/8 mét, khi cần có thể lên đến 30 mét, vận tốc nâng khoảng từ 3-15 mét/phút; được chế tạo từ vật liệu có độ bền cao đồng thời bố trí bộ truyền động chen khít. Kết cấu pa lăng điện rất đa dạng: động cơ bố trí đồng trục với tang, động cơ bố trí ngay trong tang và động cơ bố trí song song với tang.

palang la gì?


Cùng chủ đề?


PALANG LÀ GÌ?

PALANG LÀ GÌ?

Palang chủ yếu có 2 loại: pa lăng tay và pa lăng điện đươc sử dụng trong các công việc sửa chữa, lắp rắp. Đặc điểm của pa lăng là kết cấu nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ. Pa lăng thường được treo vào các dầm, giá chuyên dùng, tó (có 3 chân) hoặc treo vào xe con di chuyển trên đường treo một ray.

Palăng tay: Tùy theo bộ truyền có hai dạng kết cấu pa lăng xích kéo tay. Pa lăng trục vít và pa lăng bánh răng. Sức nâng tường khoảng 0.25 đến 5 tấn. Chiều cao nâng móc khoảng 3m.

Palăng điện: Ở những nơi khối lượng xếp dỡ nhiều, chiều cao nâng đòi hỏi tương đối lớn, người ta sử dụng pa lăng điện. Nó có thể sử dụng độc lập hoặc làm nhiệm vụ máy nâng trong các máy trục có nhiều chức năng hơn (cầu trục dầm đơn, cầu trục xoay…). Pa lăng điện có kết cấu hoàn chỉnh, sức nâng thường từ 1 đến 30 tấn, chiều cao nâng thường là 6/8 mét, khi cần có thể lên đến 30 mét, vận tốc nâng khoảng từ 3-15 mét/phút; được chế tạo từ vật liệu có độ bền cao đồng thời bố trí bộ truyền động chen khít. Kết cấu pa lăng điện rất đa dạng: động cơ bố trí đồng trục với tang, động cơ bố trí ngay trong tang và động cơ bố trí song song với tang.

PALĂNG LÀ GÌ?

Palăng chủ yếu có 2 loại: pa lăng tay và pa lăng điện đươc sử dụng trong các công việc sửa chữa, lắp rắp. Đặc điểm của pa lăng là kết cấu nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ. Pa lăng thường được treo vào các dầm, giá chuyên dùng, tó (có 3 chân) hoặc treo vào xe con di chuyển trên đường treo một ray.

Palăng tay: Tùy theo bộ truyền có hai dạng kết cấu pa lăng xích kéo tay. Pa lăng trục vít và pa lăng bánh răng. Sức nâng tường khoảng 0.25 đến 5 tấn. Chiều cao nâng móc khoảng 3m.

Palăng điện: Ở những nơi khối lượng xếp dỡ nhiều, chiều cao nâng đòi hỏi tương đối lớn, người ta sử dụng pa lăng điện. Nó có thể sử dụng độc lập hoặc làm nhiệm vụ máy nâng trong các máy trục có nhiều chức năng hơn (cầu trục dầm đơn, cầu trục xoay…). Pa lăng điện có kết cấu hoàn chỉnh, sức nâng thường từ 1 đến 30 tấn, chiều cao nâng thường là 6/8 mét, khi cần có thể lên đến 30 mét, vận tốc nâng khoảng từ 3-15 mét/phút; được chế tạo từ vật liệu có độ bền cao đồng thời bố trí bộ truyền động chen khít. Kết cấu pa lăng điện rất đa dạng: động cơ bố trí đồng trục với tang, động cơ bố trí ngay trong tang và động cơ bố trí song song với tang.

palang la gì?
palang la gì?