CẦU TRỤC DẦM ĐƠN

Cầu trục dầm đơn là loại máy trục kiểu cầu chỉ có một dầm chạy chữ I, xe con treo pa lăng di chuyển trên cánh dưới của dầm chạy chữ I, toàn bộ cầu trục có thể di chuyển dọc theo nhà xưởng trên đường ray chuyên dùng ở trên cao. Tất cả các cầu trục dầm đơn đều dùng pa lăng đã chế tạo sẵn theo tiêu chuẩn để làm cơ cấu nâng hạ hàng; Nếu nó được trang bị pa lăng kéo tay thì đươc gọi là cầu trục một dầm dẫn động bằng tay, nếu được trang bị pa lăng điện thì được gọi là cầu trục một dầm dẫn động điện.

Cầu trục một dầm dẫn động bằng tay có kết cấu đơn giản và rẻ tiền nhất. Chúng được sử dụng trong công việc phục vụ sửa chữa, lắp đặt thiết bị với khối lượng công việc ít. Sức nâng của cầu trục loại này thường 0.5 đến 5 tấn, tốc độ làm việc chậm.

Cầu trục dầm đơn dẫn động điện được trang bị pa lăng điện, sức nâng có thể đến 10 tấn, khẩu độ đến 30 mét, gồm có: bộ phận cấp điện lưới 3 pha (điện thanh quẹt) 1, trục truyền động 2, động cơ và hộp giảm tốc dẫn động cơ cấu di chuyển 3, bánh xe di chuyển cầu trục 4, dầm biên 5, pa lăng điện 6, dầm chính 7 cho xe con treo pa lăng di chuyển, dàn ngang tăng cường độ cứng ngang và sàn thao tác 8, móc cẩu 9 và ca bin điều khiển 10.Cùng chủ đề?


CẦU TRỤC DẦM ĐƠN

Cầu trục dầm đơn là loại máy trục kiểu cầu chỉ có một dầm chạy chữ I, xe con treo pa lăng di chuyển trên cánh dưới của dầm chạy chữ I, toàn bộ cầu trục có thể di chuyển dọc theo nhà xưởng trên đường ray chuyên dùng ở trên cao. Tất cả các cầu trục dầm đơn đều dùng pa lăng đã chế tạo sẵn theo tiêu chuẩn để làm cơ cấu nâng hạ hàng; Nếu nó được trang bị pa lăng kéo tay thì đươc gọi là cầu trục một dầm dẫn động bằng tay, nếu được trang bị pa lăng điện thì được gọi là cầu trục một dầm dẫn động điện.

Cầu trục một dầm dẫn động bằng tay có kết cấu đơn giản và rẻ tiền nhất. Chúng được sử dụng trong công việc phục vụ sửa chữa, lắp đặt thiết bị với khối lượng công việc ít. Sức nâng của cầu trục loại này thường 0.5 đến 5 tấn, tốc độ làm việc chậm.

Cầu trục dầm đơn dẫn động điện được trang bị pa lăng điện, sức nâng có thể đến 10 tấn, khẩu độ đến 30 mét, gồm có: bộ phận cấp điện lưới 3 pha (điện thanh quẹt) 1, trục truyền động 2, động cơ và hộp giảm tốc dẫn động cơ cấu di chuyển 3, bánh xe di chuyển cầu trục 4, dầm biên 5, pa lăng điện 6, dầm chính 7 cho xe con treo pa lăng di chuyển, dàn ngang tăng cường độ cứng ngang và sàn thao tác 8, móc cẩu 9 và ca bin điều khiển 10.