NGUYÊN TẮC BUỘC TẢI KHI NÂNG HẠ HÀNG HÓA

NGUYÊN TẮC BUỘC TẢI KHI NÂNG HẠ HÀNG HÓA

Nguyên tắc buộc tải khi nâng hạ hàng hóa.

– Nên sử dụng loại dây buộc tải thích hợp và an toàn:

+ Hệ số an toàn của cáp buộc tải phải lớn hơn ít nhất 6 lần tải chỉ định.

+ Hệ số an toàn của xích buộc tải phải lớn hơn ít nhất 5 lần tải định mức.

– Dây buộc tải phải nằm ở giữa móc:

+ Rất nguy hiểm nếu buộc tải sai, có thể làm rơi tải hoặc hư hỏng móc…

– Không được sử dụng cầu trục khi móc bị hỏng.

– Cẩn thận tránh dây buộc tải va chạm với vật sắt nhọn dễ làm dây buộc tải bọ đứt.

– Dây buộc tải có thể bị đứt ngay cả khi mang ít tải và va chạm với vật sắt nhọn.

– Không được nâng vượt tải cho phép. Rất nguy hiểm khi nâng vượt tải sẽ làm rơi tải, hư hỏng pa lăng…

NGUYÊN TẮC BUỘC TẢI KHI NÂNG HẠ HÀNG HÓA

Nguyên tắc buộc tải khi nâng hạ hàng hóa.

– Nên sử dụng loại dây buộc tải thích hợp và an toàn:

+ Hệ số an toàn của cáp buộc tải phải lớn hơn ít nhất 6 lần tải chỉ định.

+ Hệ số an toàn của xích buộc tải phải lớn hơn ít nhất 5 lần tải định mức.

– Dây buộc tải phải nằm ở giữa móc:

+ Rất nguy hiểm nếu buộc tải sai, có thể làm rơi tải hoặc hư hỏng móc…

– Không được sử dụng cầu trục khi móc bị hỏng.

– Cẩn thận tránh dây buộc tải va chạm với vật sắt nhọn dễ làm dây buộc tải bọ đứt.

– Dây buộc tải có thể bị đứt ngay cả khi mang ít tải và va chạm với vật sắt nhọn.

– Không được nâng vượt tải cho phép. Rất nguy hiểm khi nâng vượt tải sẽ làm rơi tải, hư hỏng pa lăng…