Thép Việt Nam lên tiếng việc Mỹ áp thuế hơn 450% với sản phẩm thép

Thép Việt Nam – Các cơ quan liên quan của Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp và trao đổi với phía Mỹ để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp. Trước câu hỏi của phóng viên đề nghị đưa ra bình luận về thông tin Mỹ áp thuế cao … Đọc tiếpThép Việt Nam lên tiếng việc Mỹ áp thuế hơn 450% với sản phẩm thép