LINH KIEN CAU TRUC ( LINH KIỆN CẦU TRỤC )

LINH KIEN CAU TRUC – Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng đối với việc thay thế phụ tùng cầu trục chính hãng, SEACrane cung cấp các phụ tùng chính như sau:

LINH KIEN CAU TRUC – MOTOR DẦM BIÊN CẦU TRỤC:

MOTOR DẦM BIÊN. MODEL A CÔNG SUẤT 0.5kW-1.5kW
MOTOR DẦM BIÊN. MODEL A CÔNG SUẤT 0.5kW-1.5kW
MOTOR DẦM BIÊN. MODEL D CÔNG SUẤT 2.2kW-3.7kW
MOTOR DẦM BIÊN. MODEL D CÔNG SUẤT 2.2kW-3.7kW
MOTOR DẦM BIÊN. MODEL C CÔNG SUẤT 2.2kW-3.7kW
MOTOR DẦM BIÊN. MODEL C CÔNG SUẤT 2.2kW-3.7kW
MOTOR DẦM BIÊN. MODEL B CÔNG SUẤT 1.5kW-2.2kW
MOTOR DẦM BIÊN. MODEL B CÔNG SUẤT 1.5kW-2.2kW

 

 

 

 

 

 

 

LINH KIÊN CAU TRUC – BỘ CHỐNG QUÁ TẢI HYUNDAI

BỘ CHỐNG QUÁ TẢI - HYUNDAI LOAD LIMITER
BỘ CHỐNG QUÁ TẢI – HYUNDAI LOAD LIMITER

LINH KIÊN CAU TRUC – CÔNG TẮC GIỚI HẠN HÀNH TRÌNH

CÔNG TÁC GIỚI HẠN HÀNH TRÌNH - LIMIT SWITCH
CÔNG TÁC GIỚI HẠN HÀNH TRÌNH – LIMIT SWITCH

LINH KIÊN CAU TRUC – TAY LẤY ĐIỆN CẦU TRỤC

LINH KIÊN CAU TRUC – TAY BẤM ĐIỀU KHIỂN

LINH KIEN CAU TRUC – TĂNG ĐƠ RAY ĐIỆN