KẾT CẤU THÉP – GIÁO TRÌNH TÍNH TOÁN KCT

Giáo trình tính toán kết cấu thép – Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh.

Quyển sách gồm có 6 chương. Năm chương đầu giới thiệu nguyên tắc tính toán kết cấu thép, tính liên kết và các cấu kiện cơ bản dầm, cột và dàn. Nội dung này thuộc phần cơ sở kết cấu thép cho các ngành công trình xây dựng. Chương cuối cùng là khung nhà công nghiệp dùng cho ngành xây dựng công nghiệp và dân dụng.

Mục đích của quyển sách nhằm giới thiệu cách tính  các loại kết cấu đã nêu trên. Lý thuyết của mỗi vấn đề được trình bày vắn tắt và tập trung vào những điểm chính.

Biên soạntài liệu gồm những người sau:

Nguyễn VănYên – Chủ biên và viết các chương – I, IV, VI ; Đỗ Đào Hải – chương III; NguyễnMinh Thu – chương II và V; Cộng tác hoàn thành có Phạm Văn Tư -chương IV, ĐoànNgọc Tranh và Hoàng Quang – chương VI, Ngô Vỹ Long – chương III.

Tác giả chân thành cảm ơn Gs Đỗ Quốc Sam đã đọc và góp ý kiến. Cảm ơn tổ công tác giáo trình trường Đại Học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh đã góp sức hoàn thành việc xuất bản.

Download giáo trình tại đây